p7
ผลิตภัณฑ์ปั่นเงาและลบรอย
พฤศจิกายน 3, 2016
p9
ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น
พฤศจิกายน 3, 2016

ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม

p8

ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม

Description :

วิธีการใช้งาน


1.ใช้ผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายของการล้างผ้า (ใส่ในน้ำสุดท้ายของการซัก)
2.ใส่ผลิตภัณฑ์ตามอัตราส่วนการใช้งานโดยคำนวณตามตารางอัตราส่วนการใช้
3.ไม่ควรใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป เพราะจะทำให้ผ้าซับน้ำได้ไม่พอดี
4.ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้กับทั้งผ้าขาว และผ้าสี
5.กลิ่นหอมของน้ำยาบนผ้าจะลดลงถ้าอบผ้าด้วยอุณหภูมิสูง เป็นเวลานาน