KHONKAEN CLAEN SERVICE

1พนักงาน
พนักงานทำความสะอาด l ต้องเป็นพนักงานที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับ ทฤษฏีและการปฏิบัติแล้ว
2บริการซักพรม
ซักพรมในห้องประชุมด้วยระบบ Extraction ด้วยการฉีดและดูดกลับ ทำให้พรมสะอาด
3บริการโรยตัวเช็ดกระจกอาคารสูง
ให้บริการด้วยพนักงานที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญสูง.
4น้ำยาและอุปกรณ์
ขอนแก่นคลีนเซอร์วิส จำหน่าย และให้บริการลูกค้า ด้วยน้ำยาและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน