p13
ผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ 3M
พฤศจิกายน 3, 2016

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น 3M

p15

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น 3M

วิธีการใช้งาน


1.ล้างลอกแว็กซ์เก่าออกให้หมดด้วยผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ CLEARLY และล้างด้วยน้ำให้สะอาดอย่างน้อย 2 เที่ยว และเช็ดพื้นให้แห้งสนิท
2.ปรับสภาพพื้นด้วยเครื่องปั่นเงากับแผ่นขัดสีแดงหรือแผ่นปั่นเงาขนหมู เพื่อขจัดคราบและความชื้นออกให้หมด และดันฝุ่น 1 รอบ (โดยไม่ใช้น้ำมันดันฝุ่น)
3.เคลือบเงาพื้นด้วยผลิตภัณฑ์ DEIGN WAX โดยใช้ผ้าม็อบที่สะอาด ทิ้งให้แห้งประมาณ 45 นาที ก่อนที่จะเคลือบเงารอบที่ 2 - 3 ต่อไป
4.หากต้องการความเงางามมากขึ้นให้เคลือบซ้ำตามต้องการ )วันละไม่เกิน 3 รอบ)